Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Hvordan arbeidet organiseres, samt trivsel og det sosiale samspillet på arbeidsplassen påvirker vår helse i stor grad. Begrepet psykososialt arbeidsmiljø blir brukt som en samlebetegnelse på forhold som har med vår arbeidssituasjon og våre arbeidsbetingelser å gjøre.

Det psykososiale arbeidsmiljøet inngår i et komplekst samspill. For å sikre og opprettholde ett godt psykososialt arbeidsmiljø er det nødvendig å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet jevnlig.

Organisatorisk arbeidsmiljø kan defineres som den enkeltes forhold til sine arbeidsoppgaver og til andre på arbeidsplassen, samt den praktiske organiseringen av arbeidet.

Agder Bedriftshelsetjeneste kan blant annet tilby:

  • Individuelle samtaler
  • Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet, herunder trivsel og arbeidshelse
  • Bistand i konflikt- og mobbesaker
  • Rådgivning i forhold til «den vanskelige samtalen»
  • Bistand i AKAN-arbeid og sykefraværsoppfølging