Arbeidsmedisin

Arbeidsmedisin omhandler den delen av helsen vår som jobben er med på å påvirke.

Agder Bedriftshelsetjeneste SA tilbyr målrettede helseundersøkelser for å forebygge og hindre yrkesrelaterte helseplager. Dette inkluderer også lovpålagte helseundersøkelser for visse bransjer.
For de som opplever helseplager der jobben kan være en medvirkende årsak, tilbyr vi forebyggende konsultasjoner for utredning og oppfølging.

Andre arbeidsmedisinske tilbud er blant annet yrkesvaksinering, diverse helseattester (f.eks. førerkort, røykdykking og offshore arbeid), sykefraværsforebyggende arbeid og sykefraværsoppfølging.