Har du behov for bistand i HMS-arbeidet?

Tlf. 38 12 88 50

 

 

Kontakt vårt fagteam som består av fast ansatte medarbeidere:

 • bedriftslege
 • verneingeniør/yrkeshygieniker
 • bedriftssykepleier
 • bedriftsfysioterapeut
 • administrasjonssekretær

Agder Bedriftshelsetjeneste tilbyr bl.a.:

 • Konsultasjoner
 • Helse/arbeidsmiljøundersøkelse
 • Ergonomisk rådgivning for å forebygge belastningplager, individuelt og i grupper.
 • Yrkeshygieniske tjenester; inneklimamålinger og vurderinger
 • Kriseomsorg/emosjonell førstehjelp/debriefing
 • Bistand i konfliktsaker