Har du behov for bistand i HMS-arbeidet?

Tlf. 38 12 88 50

 

 

Kontakt vårt fagteam som består av fast ansatte medarbeidere:

  • bedriftslege
  • verneingeniør/yrkeshygieniker
  • bedriftssykepleiere
  • bedriftsfysioterapeut

Agder Bedriftshelsetjeneste tilbyr bl.a.:

  • Forebyggende konsultasjoner og samtaler
  • Målrettede helse- og arbeidsmiljøundersøkelser
  • Ergonomisk rådgivning for å forebygge belastningplager, individuelt og i grupper.
  • Yrkeshygieniske tjenester; inneklimamålinger og vurderinger
  • Kriseomsorg/emosjonell førstehjelp/debriefing
  • Bistand i konfliktsaker