Kriseomsorg – Debriefing

Agder Bedriftshelsetjeneste tilbyr kriseomsorg og oppfølging etter alvorlige traumatiske hendelser.
Det tilbys samtaler til ansatte som er rammet av posttraumatiske kriser f.eks. etter trusler, ran, arbeids- og dødsulykker. Det tilbys også debriefing for grupper i situasjoner der flere i bedriften er rammet.

Klinisk forskning har vist at mennesker som får hjelp til psykisk stress- og krisebearbeidelse gjennomgår en raskere rehabilitering og pådrar seg færre komplikasjoner.

Agder Bedriftshelsetjeneste har en ansatt som har utdanning i psykisk stress- og krisebearbeidelse, traumepsykologi – Psykotraumatologi RITS®. RITS® er en metode for emosjonell bearbeidelse