En ressurs for medlemsbedriftene i HMS-arbeidet.

Vi ønsker å være en medspiller på laget som jobber for et godt arbeidsmiljø og en god samarbeidspartner i bedriftens eget HMS-arbeid.

Agder BHT eies og drives av de bedriftene som til enhver tid er medlemmer av ordningen.

Dette gir en forutsigbarhet for medlemsbedriftene. Det betales kun en kontingent pr. ansatt pr. år.

Altså, ingen etterfakturering og det er ingen begrensning i bruken.

Inkluderte tjenester i medlemskapet:

 • Yrkesrelaterte konsultasjoner, herunder samtaler
 • Behandling av arbeidsskader/sykdommer; oppfølging av disse
 • Målrettede helse/arbeidsmiljøundersøkelser hvert 3. år
 • Ergonomisk rådgivning for å forebygge belastningplager, individuelt og i grupper
 • Arbeidsplassvurderinger / besøk i bedriften
 • Funksjonvurderinger
 • Yrkeshygienisk tjenester: målinger og vurderinger av fysisk arbeidsmiljø
 • Kriseomsorg/krisepsykiatri etter alvorlige traumatiske hendelser
 • Rådgivning/bistand i konfliktsaker og personalsaker
 • Bistand i det systematiske HMS-arbeidet: internkontrollarbeid
 • Undervisning/informasjon i relevante emner
 • Bistand i AKAN-arbeid og sykefraværsoppfølging