Agder Bedriftshelsetjeneste SA

Tlf. 38 12 88 50

 

  • Trygg leverandør av bedriftshelsetjeneste til alle bransjer siden 1977.
  • Agder Bedriftshelsetjeneste har endret seg i takt med tiden og tilpasset seg samfunnsutviklingen.
  • Agder Bedriftshelsetjeneste er godkjent, drives non-profitt og er eid av medlemsbedriftene i næringslivet i Agder. Driften finansieres av en årlig kontingent per ansatt. Fordelen med dette for medlemsbedriftene er at kostnaden er forutsigbar.
  • Kontinuitet, tilgjengelighet og kort responstid.
  • Styret i Agder Bedriftshelsetjeneste består av representanter fra medlemsbedriftene, både fra arbeidstaker og arbeidsgiversiden.
  • Ansatte i Agder Bedriftshelsetjeneste har lang erfaring og høy kompetanse innen fagfeltet og deltar på nødvendig kurs/utdanning for å holde seg ajour og for å tilegne seg ny kunnskap.
  • Les mer om Bedrifthelsetjenesten
  • Les mer om Godkjenningsordningen

Fagteamet:

Natalie Hermansen

bedriftslege
arbeidsmedisiner
petroleumslege

Tlf. 38 12 88 51

Martin S. Kjelsaas

bedriftssykepleier

Tlf. 38 12 88 53

Beate M. Vikhals

 

daglig leder

bedriftssykepleier
klinisk spesialist i Psykotraumatologi RITS®

Tlf. 38 12 88 55

Christian Nitu

bedriftsfysioterapeut

Tlf. 38 12 88 66

Ragnar Flo

yrkeshygieniker

verneingeniør

Tlf. 38 12 88 52