Om oss

Agder Bedriftshelsetjeneste SA

  • Trygg leverandør av bedriftshelsetjeneste til alle bransjer siden 1977.
  • Agder Bedriftshelsetjeneste har endret seg i takt med tiden og tilpasset seg samfunnsutviklingen.
  • Agder Bedriftshelsetjeneste er godkjent, drives non-profitt og er eid av medlemsbedriftene i næringslivet i Agder. Driften finansieres av en årlig kontingent per ansatt. Fordelen med dette for medlemsbedriftene er at kostnaden er forutsigbar.
  • Kontinuitet, tilgjengelighet og kort responstid.
  • Styret i Agder Bedriftshelsetjeneste består av representanter fra medlemsbedriftene, både fra arbeidstaker og arbeidsgiversiden.
  • Ansatte i Agder Bedriftshelsetjeneste har lang erfaring og høy kompetanse innen fagfeltet og deltar på nødvendig kurs/utdanning for å holde seg ajour og for å tilegne seg ny kunnskap.
  • Les mer om Bedrifthelsetjenesten
    Les mer om Godkjenningsordningen
Anstein Olimb Hillkirk
Bedriftsfysioterapeut
Beate M. Vikhals
Daglig leder
Klinisk spesialist i Psykotraumatologi RITS® Bedriftssykepleier
Anita Fidje Kallevik
Bedriftslege
Petroleumslege
Ragnar Flo
Yrkeshygieniker
Verneingeniør
Ellen Aabel Aagesen
Administrasjonssekretær