Agder Bedriftshelsetjeneste SA

Tlf. 38 12 88 50

 

  • Trygg leverandør av bedriftshelsetjeneste til alle bransjer siden 1977.
  • Agder Bedriftshelsetjeneste har endret seg i takt med tiden og tilpasset seg samfunnsutviklingen.
  • Agder Bedriftshelsetjeneste er godkjent, drives non-profitt og er eid av medlemsbedriftene i næringslivet i Agder. Driften finansieres av en årlig kontingent per ansatt. Fordelen med dette for medlemsbedriftene er at kostnaden er forutsigbar.
  • Kontinuitet, tilgjengelighet og kort responstid.
  • Styret i Agder Bedriftshelsetjeneste består av representanter fra medlemsbedriftene, både fra arbeidstaker og arbeidsgiversiden.
  • Ansatte i Agder Bedriftshelsetjeneste har lang erfaring og høy kompetanse innen fagfeltet og deltar på nødvendig kurs/utdanning for å holde seg ajour og for å tilegne seg ny kunnskap.
  • Les mer om Bedrifthelsetjenesten
  • Les mer om Godkjenningsordningen
Anstein Olimb Hillkirk

Bedriftsfysioterapeut

Ergonom

Tlf. 38 12 88 66

Beate M. Vikhals

Daglig leder

Klinisk spesialist i Psykotraumatologi RITS®
Bedriftssykepleier

Tlf. 38 12 88 55

Ragnar Flo

Yrkeshygieniker

Verneingeniør

Tlf. 38 12 88 52

Ellen Aabel Aagesen

Administrasjonssekretær

Tlf. 38 12 88 50

Natalie Hermansen

Bedriftslege

Petroleumslege 

Tlf. 38 12 88 51