Ergonomi

Muskel-/skjelettplager er en stor diagnosegruppe m.h.t. sykefravær og uførhet i Norge. Det ligger store gevinster både økonomisk og helse- og trivselsmessig å jobbe forebyggende.
God ergonomi på arbeidsplassen innebærer at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert.

Agder Bedriftshelsetjeneste bistår med:

  • Forebyggende konsultasjon hos bedriftsfysioterapeut
  • Arbeidsplassvurderinger
  • Rådgivning i forhold til helsefremmende arbeidsplasser og forebyggende tiltak
  • Risikovurdering ved manuelt arbeid
  • Råd/veiledning i forhold til hensiktsmessig bruk av kroppen i arbeid
  • Rådgivning i forhold til trening
  • Undervisning med fokus på forebyggende tiltak
  • Bistå i ergonomisk planlegging av nybygg og rehabilitering av gamle bygg

Vi hjelper våre medlemsbedrifter til å finne gode løsninger på arbeidsplassen som funksjonelle møbler, riktig belysning, variasjon i arbeidsoppgaver, hjelpemidler og god arbeidsteknikk.