Har du behov for bistand i HMS-arbeidet?Kontakt vårt fagteam som består av 6 fast ansatte medarbeidere:
 • bedriftslege
 • verneingeniør
 • bedriftssykepleiere
 • bedriftsfysioterapeut
 • sekretær

 

Agder Bedriftshelsetjeneste tilbyr bl.a.:
 • Helse/arbeidsmiljøundersøkelse
 • Ergonomisk rådivning for å forebygge belastningsplager,individuelt og i grupper.
 • Yrkeshygieniske tjenester; inneklimamålinger og vurderinger
 • Yrkesrelaterte konsultasjoner
 • Kriseomsorg/emosjonell førstehjelp
 • Bistand i konfliktsaker